My Tweets

AjlaamHussain
Thinadhoo EAsa
Former MDP council member

Change User

 • @SikkaMohoree #BanMDN Fri Nov 01
 • @mv_milk @tckokko @AJEnglish @nazimsat @AJ101East you are evil rebaloon cult trying to spread secularism even thoug… https://t.co/YXjFyyiMtW Fri Nov 01
 • #BanMDN https://t.co/D36WLg3NUU Fri Nov 01
 • @AJEnglish @AJ101East ALJAZEERA IS NOW JEWS OWNED MEDIA! WE DONT BELEIVE IN YOUR NEWS ANYMORE WHAT A SHAME ON YOU T… https://t.co/3cbGClZMu8 Fri Nov 01
 • @sunbrk MEEHAMA #BanMDN ge adu kanduvan kuraakamei! Extremism huhtteyne emme faseyha emme salhi shortcut aky islaa… https://t.co/iZACkSYXWr Fri Nov 01
 • RT @bakuru: Miothee thaaeedhu oi varu fennaasheve. 😅😅😅 #BanMDN vrh kaamiyaabu. Zuvaanunge Laadheenee Raees @MohamedNasheed aa mihaaru zuvaa… Fri Nov 01
 • @bakuru @MohamedNasheed Aharenge aailaa ekakuves nudhaane thithanah!! Thinadhoo ga no support now Alhamdhulilaah @ibusolih #BanMDN Fri Nov 01
 • @Simwarr @nautymatox bro meena kadavegen meena beyru kureee! dhn @ibusolih mi vee maa janavaaaru soolihakah #BanMDN Thu Oct 31
 • @PoliceMv ehenveema uvaaleema emeehun kuri kanthah maaaf veethoa!!'kbaathoa mikaleyge @M_Hameedh and sakindaa hayyaru kohbala avahah! Thu Oct 31
 • @JumailMohammad specially they have all the cards to play the game! But they forgot we are human beings and Allah is the greatest. Thu Oct 31
 • RT @JumailMohammad: For us dhivehin, china Maldives friendship bridge isn't the greatest accomplishment in recent years. It's #BanMDN campa… Thu Oct 31
 • @dr_iyaz @AhmedMahloof bodu faafa ehtha ?? or dheenun beyru vaavaruge bodu faafa ethoa? Thu Oct 31
 • @HamdhanShakeel @axanner @ibusolih yes. So thirsty of power and his heart burns to take revenge from muslims. Thu Oct 31
 • @Mohamedmueen @MDN_mv @JamiyyathSalaf kadaaane !! Wed Oct 30
 • @psmnewsmv MDN huhdah kuraaane gotheh balany! hehE #BanMDN Wed Oct 30
 • @nazimsat @alaadidii @NaajihDidi kekekke! hihpavaa kudhin varah gayaaavaane! Wed Oct 30
 • @SikkaMohoree findi meeheh mi eeee!! fake id hadhaagen Wed Oct 30
 • RT @axanner: Hajaraage Lutfy Embassy gai foruvaigen ulheykan bust v ma: Kuree sarukaaru Ethah imaaraathehgai roave, bodethi gellunthakeh li… Wed Oct 30
 • @dhiyanasaid ethereyge chat log thah hama mi aaa ehvarah dheen verithoa!! #BanMDN Allah amuru kurehvi kamehga mini… https://t.co/Mw6QKOORnX Wed Oct 30
 • @tckokko @ibusolih https://t.co/WLgbrwyooH kuryga adu ieyoaala Wed Oct 30
 • @fuckextremism @DhivehiMusafir @PoliceMv @M_Hameedh fake id thakuga hithah erihaaa ehcheh dheenuge kanfulhehves ney… https://t.co/CvbdO4JTPe Tue Oct 29
 • @Raajje_tv https://t.co/WLgbrwPZNh Tue Oct 29
 • @ibusolih https://t.co/WLgbrwyooH HAMA ADU NEEVENEE ?? ADU AHAN BEYNUN NUVANY?? LHIYANU BEYRU NUKUREVENEE!?? BEYLHA… https://t.co/v6rGcl4Sjd Tue Oct 29
 • @ibusolih https://t.co/BpduGFHaLV Tue Oct 29
 • Dear sheikh, @dr_iyaz Ibu @ibusolih haadha soolih ey adu ahsavaaa!! dhn emme fahun dhogeh hadhaalan veema ilmveri… https://t.co/COcxixlMtn Tue Oct 29
 • @ibrahimmdidi @Saudhan @MazynaM https://t.co/WLgbrwPZNh Tue Oct 29
 • @Saudhan https://t.co/WLgbrwPZNh Tue Oct 29
 • @mhshifau https://t.co/WLgbrwPZNh Tue Oct 29
 • Thaareehaa maazeege therein @ibusolih dhulun!!! ehenveema Islam dheenuge dhifaauga kanfai beeruve loa andhiri va… https://t.co/tH9m1FwFRn Mon Oct 28
 • @shafeeu26 https://t.co/VCYBpfbk4x Mon Oct 28
 • @presidencymv https://t.co/VCYBpfbk4x Mon Oct 28
 • @mhshifau @nautymatox adhives mi beylhaa ah kyenee dheeenuge namugaa harukashikan!! kobaa hey murutahdhuvaaa meehun… https://t.co/owc4q1dfTN Mon Oct 28
 • @HomeMinistrymv @nautymatox @ShimranAb adhives mi beylhaa ah kyenee dheeenuge namugaa harukashikan!! kobaa hey muru… https://t.co/gK0Ki9Mz4I Mon Oct 28
 • @Roxeyna adhives mi beylhaa ah kyenee dheeenuge namugaa harukashikan!! kobaa hey murutahdhuvaaa meehunthah!! raees… https://t.co/v7yGnHp4vA Mon Oct 28
 • @HadiMuhammadu @ShumbaGong @PoliceMv @M_Hameedh aharen terrorist akah vee islaam dheen dhiffau kuraathy kamah vanya… https://t.co/IReg0qfTR9 Mon Oct 28
 • #BanMDN Sun Oct 27
 • RT @AjlaamHussain: @SimonYoosuf @nautymatox emmen ves dhanna kamakee anni @MohamedNasheed akeee dheenuge kankamuga maaalaaamaai kohffa adhi… Sun Oct 27
 • @SimonYoosuf @nautymatox emmen ves dhanna kamakee anni @MohamedNasheed akeee dheenuge kankamuga maaalaaamaai kohffa… https://t.co/sQZp0GhS5X Sun Oct 27
 • RT @Hamad_thuhthu: މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓުވޯކް (އެމް.ޑީ. އެން) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާއި ދެކޮޅަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކަ… Sun Oct 27
 • https://t.co/EQ39QuWIYz Sun Oct 27
 • #BanMDN https://t.co/5h4SdH4NQy Sun Oct 27
 • Hurihaaa emmenge samaalukamah! Alhuganduge Phone miadhu vany @PoliceMv hifahtaa balaafa! Meee varah bodu aniyaaa eh… https://t.co/PD5HKiAc5G Sun Oct 27
 • @TheRealDidii @MNA_MosTaaA @MohamedNasheed @MDN thibuneee hama rangalhah mulhi dheen vihkaaalaagen mi meehun miulheneee! #BanMDN Sun Oct 27
 • @HumayAG @yaamyn What you guys want for justice?? Death penalty ?? he himself didnt believe of it #BanMDN Sat Oct 26
 • @SikkaMohoree hahahahah maraaalaafaa vaaa 2 meehehge eves secular dheen gabul nukuraa red baloon cult ge 2 meeehun… https://t.co/ULsvDlIYQX Sat Oct 26
 • @SikkaMohoree @nautymatox EHENVE MEEGENVES ENGENEEE KALEYMENNAH ISLAM DHEEN FAHUM NUVAAKAN! gasthakaa nulaa meehaku… https://t.co/FTVlmgP5AJ Sat Oct 26
 • RT @JumailMohammad: @anedhivehirajje Lol. What do you think we all are? We are from Maldives. Where in 2019, majority of the people are wel… Sat Oct 26
 • RT @abuayyubmv: Maldivians have no clue of the dangers ahead. While they are drowning in oasis of dhunya and overwhelmed in the rat race of… Sat Oct 26
 • RT @axanner: Twitter ga dhen dheenah furahsaara koffa vaahaka dhakaakah nukureyne mi ulhey evves meehakah amilla namuga. Varah dhuvahu ehen… Sat Oct 26
 • RT @WaheedRushdan: Whos the biggest hypocrite this country has ever seen. Sat Oct 26
 • @PoliceMv @M_Hameedh NEYNGEYNE EHVAN JEHEY GOTHEH AHAUMENGE LEYAAA NUKULHE MADUN HUREY KEKI GATHEEMA MAA REEHCHEH NUVAANE! #BanMDN Sat Oct 26
 • RT @siruarts: Hama eh gang eh dho miulhenee.. https://t.co/6yZjk0F4bq Sat Oct 26
 • @imuttii @Lawyer_Waddey islam dheen himaa eh nukurevey baeh veri kamuga othumuge beynumeh neh! nuvithaakah hurihaaa… https://t.co/hdWFbWOpPc Fri Oct 25
 • RT @MohamedRilwaan: @VaguthuOnline @Mihaarunews kaleymen noos verikamuge miniwan kamey kiyan ladhu nuganeytha? Miadhu haveeruga oi #BanMD… Fri Oct 25
 • olhuvaalaagen rilwaan ge marey yaaMinge marey kiyaaafa muzaaharaaa kohffa miulhunee dheenee minivankan gennan !… https://t.co/qgKpVNI6UP Fri Oct 25
 • @HassanLatheef @ShafiuJameel MEEE HAMA ANNIGE FAHKKAA PUPPETEH! VOTE HOADHAN NAANNAATHI!! #banMDN Fri Oct 25
 • @fallufaloorilu @HassanLatheef @ErazerSecular @MDPSecretariat @ibusolih MDP core athiest fikuruge meehunnaa behunee… https://t.co/MDWmEHkjpP Fri Oct 25
 • @Mohamedfaisalv kaley ah evaruves nuvi ehnu!! Vagan venn hadhaahen etikolhu kuhliyakah kaala kaala thi hunnaneee!… https://t.co/jAHAfL1cZq Fri Oct 25
 • @ahmedshaheed @MohamedNasheed @HassanLatheef YOu likes gay rights lesbian rights cat rights dog rights !! As for Ma… https://t.co/L8g2GU1ZWe Fri Oct 25
 • RT @ErazerSecular: Lets comprehend for a minute. @HassanLatheef getting into unwanted trouble. https://t.co/goNi8ju7Nk Fri Oct 25
 • @MushfiqMohamed You the murutad cult dont ever come Maldives! #BanMDN Fri Oct 25
 • RT @liF_mv: Sarukaaru hingaa mai party ah celebrity thakeh hen mivadhanee hus laadheenee nubai nulafaa meehun!! Amillaya laadheenee Tag lib… Fri Oct 25
 • @HassanLatheef @fallufaloorilu @ErazerSecular @MDPSecretariat @ibusolih kaley aa kaleyge auvaanunah nukerun MDN rep… https://t.co/xAxDbNB0rG Fri Oct 25
 • @shafeeu EHKALA LAADHEENEE CULT #BanMDN Fri Oct 25
 • RT @IbrahimSameeh4: Twitter ga 🎈 jahaagen ulhey meehun 95% dheenah furahsaara kurey mee ihthifaageh noon adhi insaafuge logo eh vs noon mee… Fri Oct 25
 • RT @axanner: Leevaan Shareef is one of the authors of MDN’s report. Now you know why MDP is asking their members not to take part in #BanMD… Fri Oct 25
 • @Simwarr vaki gothakah nimaakah nujehey saaf mahsala eh!! uvaaaleema nimuneee.! bro menge ageh nei mihaaru thieh wo… https://t.co/o3f443R4sc Fri Oct 25
 • RT @fzlunx: Aniyaaveri nizaamuge gaanoonun dheefaane aniyaa akah bireh netheve, ilaahee dharubaarun insaafulibeynekan kashavareve. الله مول… Fri Oct 25
 • @ShimranAb hey @shimranab meeenaa minivan kuran emmen ekugaa Islaam dheeney kiyaafa magu mahchah nerifa! mihaaru k… https://t.co/c76dcu1fGo Fri Oct 25
 • mi raeesves haadha secular meeehun dheke loabi vey!!! #BanMDN https://t.co/5cFe4KHn7c Fri Oct 25
 • @mezzomohamed Allah ge hukumaky murutahdhun gathulu kurun eakaa dhekolhuveveyne gotheh noannaaane !!! #BanMDN Fri Oct 25
 • @Hamidmv @fakkolayano @M_Adhuham @HassanLatheef BRO MI MDN KANTHAH COUTAH LAAGENVES NUHINGAANE EAHVUREN DAULATHUGE… https://t.co/59fWHTeKwI Fri Oct 25
 • RT @dhivehigoma: https://t.co/ORbzyFsm8z Thibunee nabiyyaa ah furahsaara kurumakee mihaaruge sarukaaruge siyaasathekeytha. Bulhaa miothee g… Fri Oct 25
 • @AdamNaseerMoha4 KAAKBAA MEE!!! Fri Oct 25
 • SAmaaalukamah!!! @ibusolih sarukaarun faissaaa aaa loaanu beyru gaumuthakun hoadhany MDN report vihkaagen kan falha… https://t.co/q55gc6RPF2 Fri Oct 25
 • Breaking!!! @PoliceMv ehves bayaanehga Jinaaee tahugeegeh hingaa vaahkaeh nei bayaankohffa!!! varah mu'tabarukoh ha… https://t.co/gsB6aXVkO6 Fri Oct 25
 • @Hamidmv @fakkolayano @M_Adhuham @HassanLatheef bro menn adhi lhaeee.!! report vihkaaagen 70 million counter terror… https://t.co/YLoE3PE44h Fri Oct 25
 • @JenniferAishath kaloa kuree sarukaaaru corruptioney munjey kiyanee keehve!!!>> balaabala kury sarukaaru kadaveema… https://t.co/PYLSKWpxBV Fri Oct 25
 • @Hamidmv @fakkolayano @M_Adhuham @HassanLatheef kaloa kufura corruption aa tafaaaathvaaane. yameen ge supportrehnun… https://t.co/u2hdlckKUU Fri Oct 25
 • @Hamidmv @fakkolayano @M_Adhuham @HassanLatheef bro men thithibenee annimennah alhukan kuraa hisaab ga MDN akee MD… https://t.co/uXDGjHqO5S Fri Oct 25
 • RT @fakkolayano: @HassanLatheef ރައްޔިތުން ނިކުމެ ގުރުބާންވެގެން ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދީ ވައްކަމާ ޚިޔާނުން ގައުމު… Fri Oct 25
 • @HassanLatheef @MDPSecretariat ISLAM DHEEN HIMAAEH NUKUREVENYAA THI SARUKAAARUVES BAAHVAANE KAMEI NEI #BanMDN Fri Oct 25
 • @HassanLatheef @MDPSecretariat SARUKAARAH LAAZIMU VANY ISLAAM DHEEN HIMAAYAH KURUMAH KALEYGE MDP AAA MDN AAA VAGUN… https://t.co/txTCT1pulr Fri Oct 25
 • RT @ibrahimjanab: @MDPSecretariat Allah aa Ekanlaage Rasoolaa SAW ah furrahsaara kurima ekan dhifaau kurumaki Vaadhaveringe ekani kammeh no… Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat aharumen kuryga MDP tamseel kuriyas mihaaru thibai meehun gengulhey Islam dheenaa dhekolhu harakaai… https://t.co/dQbpUwSAhB Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat kaleymennah shahindhaa bodu vehjje party ah vuren!!! kobaaa aharumenge bro shammaaan!! eyna nuvi me… https://t.co/fP7b2T8uW6 Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat aharuen baiverivaneekee siyaasee vegeneh nooon! aharumenge islaaam dheen maa muhimmu kaleymennah an… https://t.co/w2gYrmJ697 Fri Oct 25
 • @HassanLatheef @MDPSecretariat AHARUMEN ISLAM DHEEN HIMAAYAI KURANY KALEYMENGE SECULAR SARKAAREHNUN KALEY AMAYAA BE… https://t.co/qP1EtzLJIK Fri Oct 25
 • @raajjemv mihaaruves saudi theyo valhu thakun libey baii madhu vaneehen heevanee!! AMERICA a terrorist Nation Killi… https://t.co/ez43zmh3UU Fri Oct 25
 • RT @axanner: 5 cabinet ministers & the president are abroad. All they do is travel. Ibu Solih is on a long honeymoon. The economy is about… Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat @waddey_ aharuen baiverivaneekee siyaasee vegeneh nooon! aharumenge islaaam dheen maa muhimmu kaley… https://t.co/8Ad0C3k3Yb Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat @waddey_ kaleymennah shahindhaa bodu vehjje party ah vuren!!! kobaaa aharumenge bro shammaaan!! eyn… https://t.co/rBtU1iM1oY Fri Oct 25
 • @MDPSecretariat @waddey_ aharumen kuryga MDP tamseel kuriyas mihaaru thibai meehun gengulhey Islam dheenaa dhekolhu… https://t.co/D91QkKKeOy Fri Oct 25
 • RT @Ummnooh007: Tactics govt used to stop #BanMDN - male meeha rashu meeha divide - "terrorism threat" - MMPRC corruption "shocking new i… Fri Oct 25
 • @SoulImprisoned @WaheedRushdan We are living in a society where Democrats and Kaafirs have more rights than our muslim brothers!!! #BanMDN Fri Oct 25
 • RT @Hussain79303947: Mifadha faraaiythakuge adu assavaa bali rangalhu vandhen sarukaarun ehytherikan foaru koh dhevvumaky v bodu edhumekeve… Thu Oct 24
 • @dhifacts @nautymatox @Rawhoo_ @judicialmv @Banafsaa @NimalKokaa @Shiyamaldives kaloa rishvatey munjey kiyaagen thi… https://t.co/TPacgg3DPv Thu Oct 24
 • RT @axanner: Miee Suood ehbunaa minivan fikuru? #BanMDN https://t.co/IXdEQCZDBP Thu Oct 24
 • @dhifacts @nautymatox @Rawhoo_ kobaatha deebaaajaa laari gandu vanee @MohamedNasheed konthaakah htoa bandah tha!! m… https://t.co/YmoGSZxUqQ Thu Oct 24
 • @siruarts mee gaumee salaamatah huri nurakaleh !! #BanMDN MDN ground force meeheh!! Thu Oct 24
 • RT @siruarts: Miveegothun MDN ge Nooshi Waheed balaa faaskureema dho Sheikhun dhey dheenee dharuathah TV in dhekkeynee.. Thu Oct 24
 • RT @WaheedRushdan: The level of hypocrisy is astounding! When sc nominee @mahazalii made a tweet sending prayers to the Prophet (s) his int… Thu Oct 24
 • @nautymatox MDN REPORT LIYUN MEEEHUTAH KOBAATHA!! ANNI KAHALA ATHIEST FIKURAH LOABIVAAA MEEHUN KOBAATH!! HAYAYARU KUREY #BanMDN Thu Oct 24
 • @VMookey @Pappii5 alhaanulaa dhoookura kankan balaa sarukaaaru mi badhaluveeee pickup sarukaarahtha!! mee laariyah… https://t.co/KwnguuQNj5 Thu Oct 24
 • RT @dr_iyaz: Konme Haalatheh gai ves Haggu bas bunan jehe eve. Thimaa freeze kohfaanethy birun fahathah jehigen nuvaane eve. Abadhuves amil… Thu Oct 24
 • #BanMDN Rajjeyge gina school kudhin akyy ehves adabeh akhlaaqeh nuhunna kudhinkan hithaamayaa eku gabool kuran jehe… https://t.co/vLXh0L92he Thu Oct 24
 • #BanMDN Aharumen ge dharinneh Athiest fikuru fathuraaa madarusaatakah nufonuvaanan!!! RAjje ah HOME SCHOOLING rasme… https://t.co/DwqSe6IuCv Thu Oct 24
 • @yaattey @DhivehiMusafir @ibusolih ibu akee adin kulhey boagan villaa aaailaa ah varah vafaaatheri meeheh Anni aky… https://t.co/Y4BAtNWL7K Thu Oct 24
 • RT @AliJylum: @ibramandhu meanwhile local business persons are getting loads of dheebaajaa cash. Rayyithunge faisaa felaalumuga eki meehun… Thu Oct 24
 • @ibramandhu MANDHU COLLEGE AH DHINEEE boaganvilaaa SEcularistunge laargandu tha!!!?? THEEVES EYGE FAHKAAA BEYLHAA EH!! #BanMDN Thu Oct 24
 • @hisaanhussain Kaley kahala secularr guii roaanun vadheken mulhithan haraabu kohffi! mushifq ah job dhee hurihaa ka… https://t.co/QXjQR4YNA5 Thu Oct 24
 • @hussain_shifaq @shidhatha @MoEdumv @PoliceMv @aisthly eoh loabi loabi kuhjaaa aaa behuneee alhefahe hithehves nei!… https://t.co/9kX0RvzaGO Thu Oct 24
 • RT @siruarts: Aharen secular meehegge tweet eh jeheema gaosvee.. emeehun maran govanee ey kiyaafa.. bala thi bidheysee meehakee dhivessakaa… Thu Oct 24
 • @siruarts MDN report ga ehuri hurihaa Fb Names thakaky @M_Hameedh intel ge head akah huri iru meenage MDN spy kudhi… https://t.co/lPl2bpJf7j Thu Oct 24
 • @siruarts @M_Hameedh ehen kamun meenage spy kudhin enbureyne eki jamaaitakugaves !! Jamiyatuh Salafga hunnaane ekak… https://t.co/ap4MEJowBj Thu Oct 24
 • @siruarts @M_Hameedh ehn kamun mynaage intel spy kudhinnah angaafa oty 1. ingili talhuvaa kudin spy kuran 2. 2 hash… https://t.co/QoOLGiQmMM Thu Oct 24
 • @siruarts @M_Hameedh fuluhuge intel ah havaaaluvefa vany gawaaidheh hadhaaafa . Islam dheen practice kuraa kudhin b… https://t.co/AMZINncO0k Thu Oct 24
 • @siruarts nooshin @NooshinWaheed ekamanaa varah farithavaane murutahdhu vaaan!! @M_Hameedh dhemeehunnaky varah ehen… https://t.co/7bY6P3bUri Thu Oct 24
 • @MGasam @evattey Mee laadheenee MDN ah varah thaaaeedh kuraa meeheh!! Rasoolaa ashaa Islam dheenah furahssaara kuru… https://t.co/X5OoovohuE Thu Oct 24
 • @ZiyauSaeed @evattey @saabeas dhe boa geri dhuhvaneee!! emme gadha ah laari kaafa thibee thimeehun!! anni nerenveg… https://t.co/AmxX3ECiqb Thu Oct 24
 • @LitmusTimes what a thehyocracy hypocracy !!! #BanMDN Thu Oct 24
 • RT @pokandiman: Don’t you fucking dare to twist it and play the feminist card here. None have voiced against appointing @dhiyanasaid to nat… Wed Oct 23
 • RT @fzlunx: If investigated, MDN report can make him naked and reveal his agenda and his expose his ties with secularists. That's why he is… Wed Oct 23
 • @Rawhoo_ kobaa tha murutahdhun thah hayyaru nukoh photo tha jahaneee vaki bayakah hedhi qaaanooneh dww meee!!! #BanMDN Wed Oct 23
 • RT @MuhammadAaril: @SatoMexicanox yaamin sarukaaruge corruption ves balanee mi sarukaarun, dhen keevebaa mi sarukaarun MDN massala balan je… Wed Oct 23
 • @JazeeraaRaaje @ibusolih @MohamedNasheed #BanMDN AHARUENNAKY EHVES PARTY AKAH THAAEDHU KURAA BAEH NOOON!! DHEVANA K… https://t.co/SVeAdezcCJ Wed Oct 23
 • @JazeeraaRaaje @ibusolih @MohamedNasheed hahahah! kaloa kaeymen size vaaane alhe nukumebalal In sha Allah Wed Oct 23
 • RT @R6VR46: Kamuge hageegai eyge onna thedhu gothuga Bunun ei kushakah vegen nuvaane .... Adhi kamuge hageegai olhuvaalan musakkai kuraaa k… Wed Oct 23
 • RT @Azuw_ar: ދީނައްފުރައްސާރަ ކުރާމީހަކައް އިންޒާރުދީގެން އައިސް އަޅަން ހުއްޓަ ހައްޔަރުކުރި ޒުވާން މަސްވެރިޔާއައް 15ޖަހަމުން ގެންދާއިރު،… Wed Oct 23
 • @VMookey @alizaid1000 kaleythee faaaisaage alheh!!! vazeefaaa libuneema thihen ulheyne!!!! ehen noonas anni aky mu… https://t.co/rAqmlaNl6Z Wed Oct 23
 • @dhiyanasaid @hsuood dhiyaanaaa kn gaaanoonakunthoaaa huhjatheh nagaagen Islam dheenaaa dhekolhu vaahaka dhehkyy!!… https://t.co/kMFSMcY0sn Wed Oct 23
 • Kenereeegey Nasheed @MohamedNasheed Handhaaan koh dhen !!!! Feb 7 raiyythunge athun salaaamai veee sifain ais himm… https://t.co/1b57UBuoGK Wed Oct 23
 • @HamdhanShakeel @siruarts @PoliceMv @M_Hameedh @shimranab kihineivefa thibey baigandehtha meee!!! bala thahugeeeg… https://t.co/Pj4FTdWbwI Wed Oct 23
 • RT @siruarts: @anedhivehirajje @MohamedNasheed https://t.co/y6eXPIVosB Tue Oct 22
 • @siruarts @policemv angaaane kamei nei aharumennah twitterga #banMDN angaala dhinun edhen :P Tue Oct 22
 • RT @siruarts: Hello @dhiyanasaid 😂 miothee kon kanthah gandeh hingaalaafa.. https://t.co/9SIIQ36kF1 Tue Oct 22
 • RT @HamdhanShakeel: Any form of opposition against them is labelled with extremism and terrorism. https://t.co/i8878bH4kY Tue Oct 22
 • RT @siruarts: 😂 mathee fandiyaaru geyah anyanu kuran nan fonuvaafaivaa H. Thimaaveshi hondaidhoo jabir ge anbikanbalun @dhiyanasaid ,siru a… Tue Oct 22
 • RT @siruarts: Bala kihineh mivee.. 😂😂😂 https://t.co/6j4fiCqcvD Tue Oct 22
 • RT @siruarts: Aharen mihaathanah evves meehaku maran govaafa eh nuhunnaane.. adhi maraafa evves nuhunnaane.. secularistunge kamakee meehung… Tue Oct 22
 • #banMDN https://t.co/C4NTNk86D0 Tue Oct 22
 • RT @siruarts: Kobaatha @hsuood Dr.Afrasheem ge maru "dheenah loabikuraa" meehunge boluga alhuvaalaa report aammu kuran noolheytha? Tue Oct 22
 • #banMDN https://t.co/SOcZmUiiF6 Tue Oct 22
 • #BanMDN https://t.co/SOcZmUiiF6 Tue Oct 22
 • #banMDN https://t.co/nvaCNLAme1 Tue Oct 22
 • RT @AjlaamHussain: ALL dear Maldivians, Dont believe so called "non--Profit NGOs @MDN_mv , @TransparencyMV They get So many funding from C… Tue Oct 22
 • @ibusolih #BanMDN Sun Oct 20
 • They say "a non-profit HUMAN rights NGO" @MDN_mv while A report MOCKING islam, gets $70000+ cheque!!! WE muslim… https://t.co/5to8Jv0poL Sun Oct 20
 • ALL dear Maldivians, Dont believe so called "non--Profit NGOs @MDN_mv , @TransparencyMV They get So many funding f… https://t.co/K7Qbz9IrGw Sun Oct 20
 • RT @bakuru: @PoliceMv ge hivvarugadha Fuluhungaiga thalhan male therein zuvaan kudhin hoadhan mihaaruge defence minister @MariyaDidi aa Laa… Sun Oct 20
 • #BanMDN https://t.co/qcBIIq7fLu Sun Oct 20
 • #BanMDN https://t.co/3IKsASJpam Sun Oct 20
 • DHI LEAKS! @MDN_mv low profile members Trying to make new NGO very soon!! Realising that thier image already distor… https://t.co/ZmGBekf3xD Sun Oct 20
 • DHI LEAKS!!! @MDN_mv low profile meehunvegen new jamiyyaa eh register kuran ebaulhey!!!!! Publice ga nan hadi veeem… https://t.co/9N7tqmEbcv Sun Oct 20
 • @MohamedNasheed https://t.co/3hqA9hhXcw Sun Oct 20
 • @MohamedNasheed iyaaz gaaga thanalah anni dhaneee raavamun varah varugada ah!!! konbaehthoa emme talhan govee mioh… https://t.co/plMa4FxWVp Sun Oct 20
 • @PoliceMv miah fund kuri meehun kobayoaa?? @M_Hameedh miahvuren vaki bodu terrorist jamaa ateh miraaajeyga obeitha?… https://t.co/1pcE6HSRMW Sun Oct 20
 • #BanMDN https://t.co/kSM8Yg9mA4 Sun Oct 20
 • #BanMDN https://t.co/N2CzPPBJO1 Sun Oct 20
 • @M_Hameedh blaming every islamic organisations in Maldives!! telling the same thing in MDN REPORT why he is so hate… https://t.co/8iJ9SM4xYs Sat Oct 19
 • @cheechoo456 @dr_iyaz @alizaid1000 @MDN_mv @AdhaalathOffice @AnaraNaeem @ShimranAb @alixahir KURIAHCHAH AISFA TIHEN… https://t.co/FxypJaXdrO Sat Oct 19
 • @Hamidmv @saabasdhee @Naazih2 @binjanaab YOU MEAN ALL MUSLIMS ARE TERRORISTS!! LAADHEENEE MINDSET Sat Oct 19
 • @nazimsat @dr_iyaz #banMDN MEEENAA AKY RISHVATHU DHEEGEN CASE NIMMAN MASHOOORU VAAATHU KULHYGE FAHULAVAAANEH!!! Sat Oct 19
 • @nazimsat @dr_iyaz MEEE SIKUNDI HAMA JEHEY MEEHEHBAAA!!! MOYA SODEH!! #BanMDN DHIMAAALAH KURIMATYGA BUNAN AAADHEBALA Sat Oct 19
 • @nazimsat @dr_iyaz @alizaid1000 @MohamedNasheed @M_Hameedh furathama maruge dhiya dheyn veee sihkka aaailaain bagaa… https://t.co/KR7PUjBHuN Sat Oct 19
 • @nazimsat @dr_iyaz @alizaid1000 @MohamedNasheed @M_Hameedh hahahah! fake inzaaaaru amihla ah dheefa faleehahi veema… https://t.co/thxkvz7Ym4 Sat Oct 19
 • @nazimsat @alimuaz19 @aanees1991 hahahah meee amihla ah majaavaanulhey beethaa eh baaa!! sikka aailaa aky verikamaa… https://t.co/JG76q1qPqp Sat Oct 19
 • @nazimsat mee gaazeen ah rishavathu dheegen case nimmaaa amihlaa adhumun furifaavaa beethaa eh mi klaeyge magu math… https://t.co/6GlmiM1wIo Sat Oct 19
 • #BanMDN https://t.co/8CP4Q4Mdfg Sat Oct 19
 • RT @siruarts: #banMDN kanthah fani kollan ves emeehun amilla ah vagu account thakun maruge inzaaru dhee hadhaafaane.. varah visnan jehey Sat Oct 19
 • @ShumbaGong @PoliceMv @M_Hameedh LIVE VAZANAA EKU SECURITY BALAAA @M_Hameedh RAAJJEYGA HATHIYAAREHVES NEI NIKAMETI… https://t.co/Hp9bNdKJfA Sat Oct 19
 • @ShumbaGong @PoliceMv @M_Hameedh #BanMDN shumbaa rilwaaan syriah ah fonuvaali gotahh mihaaru cp hameedhu aneikaa k… https://t.co/ry0vQ6E79c Sat Oct 19
 • @MvCrisis @M_Hameedh fake account tah @PoliceMv hadhaagen raiyyithun hithuga biruverikan ufah dhaaane kamei nei!!!!… https://t.co/SmCg60ljZK Sat Oct 19
 • @MvCrisis @M_Hameedh hahaha shumbaa ge kamei mee!!! @ShumbaGong @M_Hameedh faleehai veema divert kuran ulheyne kam… https://t.co/wc836aWj8V Sat Oct 19
 • #BanMDN https://t.co/VTkYVFg2sd Sat Oct 19
 • DHI LEAKS!!! @ibusolih MDNGE @HindhaIsmail aai ithuru MEMBERUNNAA EKU SIRRU BAHDALU KUREHVUMEH BAAHAVAAAGOTAH HAMA… https://t.co/dkgQOWitwu Sat Oct 19
 • RT @axanner: Here is @M_Hameedh representing MDN in a conference just last year. He was the second most senior person of MDN. How can @Poli… Sat Oct 19
 • @wowwoww24107888 @ibusolih @FaisalNasym @dr_iyaz @alizaid1000 @ShimranAb @shkilyas mi kaleyge beyruge gauakah inter… https://t.co/ODDHiHBGV3 Fri Oct 18
 • @ujaasu @M_Hameedh MDNge deputy chairman thoa meee??? dhn kihineithoa uvaaalaanee furatamah jalah dhaan mijehenee… https://t.co/3D50eNZRWx Fri Oct 18
 • @ujaasu ASLU EMME ASAREH KOHGEN TIULHENEE MDN kiyaa adee daulaii MDP mioh hurihaa dhuvahu fund hoadhaagen kuri kant… https://t.co/vi3sYpdudu Fri Oct 18
 • @tisnotthatdeep @Lumwaheed laari bahaane muskulhin abaduves #BanMDN 12 AHARUGE kudinna @MDN_MV aa @TransparencyMV… https://t.co/gHB3cWwFIw Fri Oct 18
 • @nautymatox munaafiqunge saru daarah vaan ulhey meeheh anni aky namaadu kurumakun faidhaa eh nei Islam dheenaaa All… https://t.co/zJYRmhuzBg Fri Oct 18
 • @bakuru @anedhivehirajje misoru havarah dheyn vehjje mihaaaru!! mdp MEEHUNGE roohaanee iss leaderu mi tanakee islam… https://t.co/SuFyaHsGjq Fri Oct 18

Note: Twitter limits the number of tweets returned to 3,200.